Vereniging

Ben je actief bij een sportvereniging en heeft jouw vereniging ook aanbod voor sporters met een handicap? Is jouw sportvereniging ook al aangemeld voor de collecte van Fonds Gehandicaptensport? Zo nee, doe dit dan snel! Want 25%* van de opbrengst mag de collecterende vereniging zelf besteden. Zo'n 300 verenigingen doen al jaarlijks mee. De eerstvolgende collecte is van 26 maart tot en met 1 april 2017. *= Heeft de vereniging geen aanbod voor sporters met een handicap of plannen daarvoor, dan mag de vereniging 15% van de collecteopbrengst behouden.

Naam vereniging/organisatie


Vestigingsplaats vereniging


Naam coördinator/ contactpersoon nieuwe sportvereniging *


Geslacht *

Man
Vrouw

Geboortedatum *


Voornaam *


Achternaam *


Adres *


Postcode *


Woonplaats *


Emailadres *


Telefoonnummer *


Mobiel *


Wat vragen we je precies?

Jaarlijks organiseert Fonds Gehandicaptensport een landelijke collecteweek. Dit is een heel concrete manier om de gehandicaptensport te steunen.

Wat houdt dit in?

Als collectecoördinator heb je circa 10-20 collectanten onder je hoede, bij voorkeur leden van de eigen sportvereniging. Tijdens een trainingsavond bijvoorbeeld voorzie je de collectanten van bus en legitimatiekaart en verzorg je vooraf en achteraf enkele administratieve taken. (bestelling collectemateriaal en afrekening van collecte). Ook coördineer je de looproute voor de collectanten van jouw vereniging.

Je doet dit niet alleen, we ondersteunen je hierbij!

Bij o.a. het opzetten van looproutes zijn er stratenoverzichten met aantal huisdeuren beschikbaar. Ook ontvang je van onze regionaal medewerker een informatiemap waar je alle benodigde informatie en een handleiding snel kunt terugvinden.

Voordeel voor jouw sportvereniging:

Fonds Gehandicaptensport kent een bonusregeling waarbij verenigingen die meewerken aan de collecte, ook een percentage van de opbrengst van deze collecte mogen behouden. Verenigingen die gehandicaptensport aanbieden, mogen maar liefst 25% van hun opbrengst houden. Zonder aanbod van gehandicaptensport, is dit aandeel 15%.