Nu doneren

hoofdfoto

Helpen

We waarderen het...
Heeft u tijd en wilt  u ons en alle sporters met een handicap in Nederland helpen? Wij waarderen elke vorm van ondersteuning. Want we zijn enorm gebaat bij uw hulp als vrijwilliger tijdens één van onze evenementen of tijdens de colllecteweek. Of het op touw zetten van een eigen actie ten behoeve van de gehandicaptensport. En wij kunnen je dan helpen om ons te helpen.