Nu doneren

hoofdfoto

(S)Cool on Wheels

‘Voorlichten’ is één van de drie pijlers binnen Fonds Gehandicaptensport.
Voorlichting geven en informatie verschaffen over gehandicaptensport is immers noodzakelijk om onze doelstellingen te bereiken. (S)Cool on Wheels is zo’n voorlichtingsproject voor het basisonderwijs, dat kinderen zelf laat ervaren hoe het is om met een handicap te sporten.

Door deelname aan (S)Cool on Wheels krijgen kinderen een positief beeld van mensen met een handicap en leren zij welke topprestaties zij leveren in het dagelijks leven. Deelname aan (S)Cool on Wheels is gratis voor basisscholen en wordt financieel mogelijk gemaakt door Aon, de VriendenLoterij, lokale Rabobanken en andere sponsoren.

Wat houdt een clinic (S)Cool on Wheels in?